Domy – kopuły

Domy – kopuły budowane są na całym świecie, także i w Polsce. Mimo nowoczesnych materiałów budowalnych, przypominają one domostwa sprzed setek czy tysięcy lat. Domy – kopuły zabezpieczają przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak huragany czy trzęsienia ziemi, a przy użyciu odpowiednich tworzyw- przed pożarami.

k25Najstarsze ludzkie domy przypominały gniazda ptaków lub legowiska ssaków i miały kształt owalny. Człowiek przez setki czy nawet tysiące lat wznosił domy o kształcie sferycznym. Podstawą do tego było naśladownictwo natury. Ponadto okrąg miał znaczenie symboliczne, magiczne. Kwadratowe i prostokątne domy pojawiły się wraz z powstaniem gospodarki rolniczo-hodowlanej. Stanowiły nowe miejsce i pozycję człowieka w świecie.

W Polsce sferyczne konstrukcje w budownictwie mieszkaniowym to wielka rzadkość. Częściej buduje się hale sportowe czy inne obiekty użyteczności publicznej w formie kopuły aniżeli domy. W naszym kraju jest zaledwie kilka „okrągłych domów”. Właściciele tych obiektów mieszkalnych zapewniają o pozytywnej energii zawartej w sferycznych kształtach. Kula jest bowiem naturalnie harmonijnym kształtem, powszechnie występującym w przyrodzie.

W konstrukcji domów kopuł podstawową warstwą jest spienione tworzywo sztuczne, np. styropian. Następnie tzw. „okrągły dom” powstaje poprzez złączenie ze sobą powtarzalnych, zakleszczających się bloczków (paneli) o grubości 200-300 mm, które są konstrukcją samonośną. Potem dodaje się lekkie zbrojenie (cienki beton zbrojny lub mikrozbrojny) bądź też szkielet epoksydowy. Możliwość zastosowania lekkich rozwiązań nośnych zapewnia kształt sfery.

Istnieje 5 rodzajów kopuł: kopuły murowane z cegły czy kamienia, monolityczne kopuły żelbetowe, styropianowe kopuły prefabrykowane, fullerowskie kopuły na konstrukcji stalowej, fullerowskie kopuły na konstrukcji drewnianej.

Do zalet domów- kopuł należą:

  • mniejsze koszta (o 30% mniej wydaje się na materiały i o 30% mniejsze straty ciepła)
  • możliwość powiększenia układu pomieszczeń w przeciwieństwie do standardowego domu w kształcie sześcianu
  • tańsze utrzymanie w przeciwieństwie do domów tradycyjnych, praktycznie nie wymaga żadnych remontów, od czasu do czasu wystarczy jedynie odświeżyć ściany
  • krótki czas budowy domu
  • pełna izolacja termiczna od zewnętrznych warunków atmosferycznych i odporność na szkody górnicze, huraganowe wiatry, trzęsienia ziemi
  • większa trwałość w porównaniu z tradycyjnie zbudowanym domem
  • kształt umożliwiający natychmiastowy spływ wody opadowej oraz eliminujący tradycyjny, kosztowny i często kłopotliwy w wykonaniu dach oraz elewacji zewnętrznej

Budowa domu-kopuły rodzi wiele niepokojów, głównie tych związanych z ogrzewaniem podłogowym (koncentracja zanieczyszczeń powietrza), konieczną wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną, rozkurczalnością materiałów konstrukcyjnych, czyli dylatacją, szczelnością i rozkładem (nadprodukcją) ciepła w takim domu.

Obiekty mieszkalne w kształcie kopuły są traktowane na równi z innymi obiektami. Ich budowa podlega zatem obowiązującym w Polsce przepisom Prawa Budowalnego.

Domy-kopuły są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Stoją tam całe osiedla tego rodzaju budowli. Na polskim rynku obecne powstaje coraz więcej firm, które realizują projekty domów w kształcie kopuły. Można zatem przewidywać, że wkrótce powstanie więcej domów-kopuł, jeśli tylko uciekniemy od starych, cywilizacyjnych przyzwyczajeń i wrócimy do korzeni, czyli kuli.

http://x56.pl/domy-kopuly.html